Nhãn: Liên minh khoai tây

Làm thế nào để trở thành thành viên của chương trình con "Phát triển chọn tạo và sản xuất giống khoai tây ở Liên bang Nga". Hội thảo trên web do Ban giám đốc FNTP và Potato Union tổ chức

Làm thế nào để trở thành thành viên của chương trình con "Phát triển chọn tạo và sản xuất giống khoai tây ở Liên bang Nga". Hội thảo trên web do Ban giám đốc FNTP và Potato Union tổ chức

Bộ Nông nghiệp Nga đã công bố một cuộc tuyển chọn cạnh tranh bổ sung các dự án khoa học và kỹ thuật phức tạp của Chương trình Khoa học và Kỹ thuật Liên bang về Phát triển Nông nghiệp cho năm 2017 - ...

Giờ liên minh khoai tây

Giờ liên minh khoai tây

Potato Union mở một loạt các cuộc họp với những người trồng khoai tây tại địa điểm của kênh Agronomy Telegram. Các cuộc họp sẽ dành để thảo luận về các vấn đề thời sự trong ngành, và từng ...

Trang 1 trên 3 1 2 3