Tạp chí Quảng cáo

Dành cho nhà quảng cáo

Tùy chọn đăng nhập:

Thông số tạp chí: Khổ A4, đủ màu, 60 trang, kẹp chặt - kẹp giấy, bìa - sơn bóng chọn lọc.
Lịch phát hành tạp chí: hàng quý

Năm 2021, 4 số phát hành của tạp chí Potato System sẽ được phát hành.

Ngày phát hành số 1: ngày 25 tháng 8, thời hạn nộp: ngày XNUMX tháng XNUMX
Ngày phát hành số 2: 2/16, hạn nộp tài liệu: đến XNUMX/XNUMX
Ngày phát hành số 3: 8/23, hạn nộp tài liệu: đến XNUMX/XNUMX
Ngày phát hành số 4: 19/1, hạn nộp tài liệu: đến hết ngày XNUMX/XNUMX

Số lượng phát hành của tạp chí: từ 2500 bản.

Để hợp tác, hãy viết thư cho chúng tôi

Thông tin và phân tích tạp chí liên vùng "Hệ thống khoai tây"

Tạp chí được đăng ký bởi Dịch vụ giám sát truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng

Giấy chứng nhận PI số FS77-35134