Âu châu

Hạn hán ở châu Âu

Trong khi cả thế giới đang chiến đấu với coronavirus, Châu Âu phải đối mặt với một mối đe dọa bổ sung. Do hạn hán nghiêm trọng, mùa màng chết, không có gì để nuôi động vật, chúng bị hủy hoại ...

đọc thêm

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào hồ sơ

Tạo hồ sơ

Điền vào các trường để đăng ký

Lặp lại mật khẩu

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Thêm danh sách phát mới