nền kinh tế

Xuất khẩu nguyên liệu nông nghiệp và thực phẩm từ Nga năm 2001-2019, triển vọng đến năm 2020

Các chuyên gia của Trung tâm Chuyên gia và Phân tích dành cho Doanh nghiệp Nông nghiệp "AB-Center" www.ab-centre.ru đã chuẩn bị một nghiên cứu tiếp thị về thị trường nguyên liệu nông nghiệp và thực phẩm Nga trong giai đoạn 2001-2020. Dưới đây là một số đoạn trích trong tác phẩm ...

đọc thêm

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào hồ sơ

Tạo hồ sơ

Điền vào các trường để đăng ký

Lặp lại mật khẩu

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Thêm danh sách phát mới